Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 20 2017

naiwnemysli
4963 9366 500
Reposted fromlonesome lonesome viagdziejestola gdziejestola
naiwnemysli
2506 dc63
Reposted fromzenibyja zenibyja viagdziejestola gdziejestola
naiwnemysli
Jak minął dzień? - nie pytam i tak widzimy się rzadko. To już chyba rok, odkąd na Ciebie nie patrzę. Raczej nie podajemy sobie rąk, raczej nie pokazujemy palcem. Raczej mało obchodzimy się nawzajem.
— happysad

April 17 2017

naiwnemysli
5345 115c
Reposted fromvandalize vandalize viatoniewszystko toniewszystko

April 15 2017

naiwnemysli
– Szczerze? Jestem zmęczona.
Facet roześmiał się.
– Niedługo świt – przypomniał.
Potrząsnęłam głową.

– Nie chodzi mi o takie zmęczenie.
– To o jakie?

– O takie… Takie prawdziwe, dogłębne. Takie, którego nie możesz odespać. Jestem
zmęczona… byciem.
Milczał przez dłuższą chwilę, a potem zwolnił i kątem oka dostrzegłam, że patrzy
na mnie.
– Nie okazujesz tego – powiedział.

– Nie okazuję wielu rzeczy.

Kolejne trzy kroki w absolutnej ciszy.

– To pewnie też jest męczące.
— Cora Carmack - "Coś do ocalenia"
Reposted frommefir mefir viagdziejestola gdziejestola
naiwnemysli
Pętam się pałętam, kluczę pomiędzy miejscem, gdzie mnie teraz już nie ma a miejscem gdzie mnie nie ma jeszcze.
— M. Świetlicki
Reposted fromsotired sotired viagdziejestola gdziejestola
naiwnemysli
Niekiedy spo­tyka­my ludzi zu­pełnie nam ob­cych, który­mi zaczy­namy się in­te­reso­wać od pier­wsze­go wej­rze­nia, ja­koś rap­townie, znienac­ka, za­nim choć słowem się do nich odezwiemy.
— Fiodor Dostojewski
Reposted fromblueinsane blueinsane viagdziejestola gdziejestola

April 13 2017

naiwnemysli
You can tell a lot about a person by what's on their playlist
— - Dan, Begin Again

April 11 2017

naiwnemysli
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagdziejestola gdziejestola
naiwnemysli
naiwnemysli
naiwnemysli
Gdy ją przytulam - gdy naprawdę ją przytulam - a zrobiłem to wtedy po raz pierwszy - wtedy tak naprawdę zrozumiałem, o co chodzi; że być może to już nie chodzi o robienie na sobie nawzajem wrażenia, podrywanie się, grę w dominację i uległość, szpanowanie. Przycisnąłem ją najmocniej, tak jakbym chciał przez nią przeniknąć; jakbym chciał, żeby nasze żyły zawiązały się na supeł.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMerrry98 Merrry98
4065 dbcd
Reposted fromszklanyksiezyc szklanyksiezyc viaMerrry98 Merrry98
naiwnemysli
"Wolę jedno życie z Tobą niż samotność przez wszystkie ery tego świata."
— John Ronald Reuel Tolkien - "Władca Pierścieni"
naiwnemysli
3309 c973
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMerrry98 Merrry98
naiwnemysli

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
Reposted frommy-little-world my-little-world viaMerrry98 Merrry98
naiwnemysli
Reposted fromdimer dimer viagdziejestola gdziejestola

April 07 2017

naiwnemysli
Now, can I stop suffering? Can I stop fearing now? Can I laugh just as much as I have cried?
— Tablo; Thank You For Breathing
naiwnemysli
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou
naiwnemysli
2217 2e81
Reposted fromAng3ll Ang3ll viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl